fbpx

Bol i vežbanje | Prostor pokreta podcast #3

U ovoj epizodi se bavimo fenomenom bola, a pre svega u kontekstu vežbanja i to kroz tri najpopularnije paradigme:

1. No pain no gain – gde pričamo o tome šta je bol, kako bol ne znači uvek povreda, ali i zašto je problematično da na kratke i duge staze ignorišemo bol, preguravamo, neprilagođavamo i ne slušamo svoje telo

2. Izbegavanje bola po svaku cenu – o drugoj paradigmi u svetu vežbanja koja insistira na tome da prvo moramo da se rešimo bola, odnosno da izbegavamo svaki pokret koji donosi bol, umesto da radimo na tome da bol otklonimo i učinimo sve pokrete dostupnijima i lakšima

3. Bol je biopsihosocijalni fenomen – paradigma koja, po nama, superiornija jer uzima u obzir obe prethodne, ali i ulogu psiholoških i socijalnih uslova u osećaju bola. Pristup koje i same negujemo jer smatramo da je bol važna informacija nervnog sistema koju treba uzeti u obzir, baš da bismo naučili da osetimo šta je opasnost za nas, a kada imamo prostora da napredujemo.

Ideja ove epizode nije da zameni savet lekara, već informisanje i učenje koje prepoznajemo kao jedan od najznačajnih faktora nošenja s bolom. Ne samo da stvaramo prostor za telesno osnaživanje, već i mentalno kada bolu i radu sa nervnim sistemom uopšte pristupamo na ovaj pažljivi i svestan način.

Epizodu možete poslušati/pogledati na Spotify-ju ili na Youtube-u.